Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020


Δημοσκοπικές διαπιστώσεις και προβληματισμός

Οι δημοσκοπήσεις επηρεάζουν αναμφίβολα. Αποτελούν απαραίτητο εργαλείο μέτρησης των προτιμήσεων, για παράδειγμα σε καταναλωτικά αγαθά καθώς και σχετικά με τις κομματικές επιλογές και ιδιαίτερα την πρόθεση ψήφου, εν όψει εκλογών, ασκώντας σημαντική επίδραση σε πελάτες και εκλογείς.
 
Σε πρόσφατη δημοσκόπηση, στη Γερμανία, τέθηκε το ερώτημα σχετικά με το ποιος θεωρείται Γερμανός. Αντίστοιχο ερώτημα μπορεί να τεθεί και στην Ελλάδα : “ποιος είναι Έλληνας;”
 
Σύμφωνα με το ερώτημα που τέθηκε στη Γερμανία, το 96,8% των ερωτηθέντων είχε τη γνώμη πως Γερμανός είναι όποιος μιλάει γερμανικά. Το 78,9% ανέφερε ότι την ιδιότητα του γερμανού παρέχει η κατοχή γερμανικού διαβατηρίου και μόνο το 37% απάντησε πως Γερμανός είναι εκείνος που κατάγεται από γερμανούς γονείς.
 
Θα ήταν αντίστοιχα τα ποσοστά σε δημοσκόπηση στην Ελλάδα;
 
Για να χαρακτηριστεί κάποιος ως Έλληνας αρκεί να μιλάει ελληνικά ή αυτήν την ιδιότητα παρέχει απλά η κατοχή ελληνικού διαβατηρίου; Ή μήπως είναι Έλληνας εκείνος που κατάγεται από έλληνες γονείς;
 
Αντίστοιχη δημοσκόπηση στη χώρα μας θα έδειχνε τις απόψεις και γνώμες των κατοίκων της Ελλάδας, με δεδομένη τη σημειούμενη ραγδαία αλλοίωση της σύστασης του πληθυσμού, μέσω της αθρόας ελληνοποίησης χιλιάδων μεταναστών και επήλυδων.
 
Ταυτόχρονα με το ερώτημα αυτό θα προκύψει πάλι το ανακυκλούμενο ζήτημα εάν οι σημερινοί κάτοικοι της Ελλάδας έχουν σχέση (και ποια) με τους αρχαίους καθώς και αν αυτή η σχέση υπάρχει επειδή μιλάμε την ίδια γλώσσα μέχρι και σήμερα ή για άλλους λόγους.
 
Η ιδιότητα του Έλληνα, εκτός από τη γλώσσα και τη δυνατότητα κατοχής ελληνικού διαβατηρίου, προϋποθέτει πρόσθετα στοιχεία και ιδιότητες. Απαιτείται για να διεκδικεί κάποιος την ελληνικότητα ν’ αποδέχεται τις “ελληνικές αρχές” και “αρετές” (αρκεί να συμφωνήσουμε στο “ποιες είναι αυτές σήμερα;”) ή, ορθότερα, την “ελληνική νοοτροπία”.
 
Ανάλογα και αντίστοιχα της γερμανικής δημοσκόπησης, θα πρέπει ο Έλληνας να γνωρίζει και να σέβεται τον εθνικό ύμνο, που αποτελεί στοιχείο ελληνικότητας, και οπωσδήποτε ενισχυτικό είναι το στοιχείο της καταγωγής από έλληνες προγόνους.
 
Σύμφωνα με τη γερμανική δημοσκοπική ανάλυση, πολλοί που διαθέτουν τη γερμανική υπηκοότητα δεν είναι Γερμανοί, επειδή δεν αισθάνονται σαν Γερμανοί αλλά σαν μέλη ενός άλλου λαού, του λαού από τον οποίο προέρχονται, ενώ η μόνιμη εγκατάστασή τους στη Γερμανία αποτελεί ένα τυχαίο γεγονός.
 
Οι παρατηρήσεις αυτές είναι χρήσιμες για την έναρξη διαλόγου και προβληματισμού σχετικά με την ελληνικότητα και τους σημερινούς κατοίκους της Ελλάδας, τα ήθη, τα έθιμα, τη νοοτροπία και τα άλλα στοιχεία, που καθιστούν τον ελληνικό λαό να ξεχωρίζει από τα άλλα έθνη καθιστάμενος αυθύπαρκτο έθνος μέσα στην Ευρώπη των Εθνών.
 
Άγγελος Θηβαΐδης
 

  

Your rating: None Average: 5 (8 votes)