Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2020


ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΕΣ

Η σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα έπρεπε να είναι σχέση ενός κυρίαρχου κράτους με μια ένωση όμοια κυρίαρχων κρατών ή ορθότερα ισότιμη σχέση του έθνους μας με τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη.
 
Για την κατάκτηση και διατήρηση των σχέσεων ισότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών εθνών, απαιτείται εκ μέρους των εκπροσώπων της Ελλάδας ένας πραγματικός αγώνας, ο οποίος όμως προϋποθέτει καταρτισμένους και ικανούς εκπροσώπους, με γνώσεις, πείρα και μαχητικότητα.
 
Εξ αιτίας της ακαταλληλότητας και ανικανότητας των ελλήνων εκπροσώπων, η σχέση της χώρας μας με τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη δεν είναι σχέση ισοτιμίας, αλλά σχέση υποταγής, που καθιστά την Ελλάδα ανυπόληπτη και αδύναμη να προβάλλει τα όποια δίκαια, τις απαιτήσεις και τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
 
Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν αναδειχθεί πρόσωπα με καθαρές κομματικές προδιαγραφές. Ευρωβουλευτές εκλέγονται πρόσωπα γνωστά από τα ΜΜΕ και όχι από τις ικανότητες και την αξία τους. Πρόσωπα που ξεχώρισαν λόγω του φανατισμού, των ακραίων θέσεων και της ικανότητάς τους να επικρατούν σε τηλεμαχίες, διακόπτοντας τους συνομιλητές τους ή μιλώντας ακατάπαυστα με συνθήματα, εξυπνάδες, ύβρεις και τραμπουκισμούς. Ακόμα, απαραίτητη προϋπόθεση εκλογής σε θέση βουλευτή στο Ευρωκοινοβούλιο αποτελεί το να είσαι φίλος του κομματάρχη, συγγενής κάποιου επαγγελματία πολιτικού ή εν γένει πρόσωπο άσχετο και ανίκανο, φυσιογνωμία γραφική και περιορισμένης αντιλήψεως για ανάθεση της εκπροσώπησης της χώρας μας. Πάντοτε όμως είναι αναγκαία η κομματική προσήλωση και η προγενέστερη θητεία σε ακραίους πολιτικούς χώρους, ει δυνατόν με εξτρεμιστική δράση. Προσόν αποτελούν και τυχόν ποινικές διώξεις και καταδίκες.
 
Αποτέλεσμα της ανικανότητας των αναδεικνυόμενων στις θέσεις των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι να μην προωθούνται τα ελληνικά αιτήματα και να βλάπτονται, δια της αδράνειας, της ασχετοσύνης και της γραφικότητας των εκπροσώπων μας, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού.
 
Λόγω του συγκριτικά με τις μεγάλες χώρες – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μικρού πληθυσμού της Ελλάδας, θα έπρεπε η εκπροσώπησή της να ανατίθεται μόνο σε ικανούς, τους οποίους θα αναδείκνυε στις θέσεις των Ευρωβουλευτών η εκλογική διαδικασία, ώστε να ήταν αποτελεσματική η προώθηση των ελληνικών θέσεων και συμφερόντων.
 
Αντί, όμως, να υπάρχει στο εσωτερικό μέτωπο, στη χώρα μας, σύμπνοια και ομόνοια για την επιλογή των αρίστων, επικρατεί και στις με την Ευρωπαϊκή Ένωση σχέσεις μας η ίδια απερίγραπτη κατάσταση, που χαρακτηρίζει τις εσωτερικές αντιπαλότητες και  τριβές, που δεν έχουν όρια ούτε κανόνες.
 
Οι χυδαίες αντιπαραθέσεις των κομματικών εγκαθέτων, άσχετα από τη θέση που έκαστος κατέχει, μεταφέρονται και στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η συνέπεια του εξαγόμενου κομματισμού είναι γνωστή : τα άλλα ευρωπαϊκά έθνη και κράτη δεν υπολογίζουν την Ελλάδα ως ένα σοβαρό, κυρίαρχο και ισχυρό έθνος. Για τον λόγο αυτό, η αντιμετώπισή μας δεν διαφέρει πολύ από την αντιμετώπιση που έχουν άλλα, εκτός Ευρώπης και Ευρωπαϊκής Ένωσης, κράτη, που διαθέτουν στοιχειώδη κρατική υπόσταση και υποδομές υποτυπώδεις ή πρωτόγονες.
 
Η ακαταλληλότητα των ελλήνων ευρωβουλευτών προξενεί άλλοτε την περιφρόνηση προς τις ελληνικές θέσεις ή την οργή και την ενόχληση και άλλοτε τον οίκτο, χωρίς να υπάρχει ελπίδα βελτίωσης αυτής της βλαπτικής για την Ελλάδα κατάστασης, που προϋποθέτει αλλαγή της νοοτροπίας του λαού και, πάνω από όλα, ανύψωση του μορφωτικού επιπέδου, που βρίσκεται στα κατώτατα όρια.
 

Γιώργος Ιορδανίδης 

Your rating: None Average: 5 (8 votes)