Σαββάτο 25 Ιανουαρίου 2020


ΠΕΡΙ ΦΟΡΩΝ, ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ (ΣΚΕΨΕΙΣ)

 
ΛΟΙΠΟΝ, για το 2016 προβλέπεται επιβολή προσθέτων φόρων επί των εισοδημάτων επιχειρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών - συνταξιούχων και αγροτών, συνολικού ύψους άνω των 2,7 δις ευρώ. Ενθυμείσθε, αλήθεια, τις προεκλογικές εξαγγελίες της εκλεγείσης Κυβερνήσεως; Δεν είναι άξιον απορίας πώς δύνανται οι κυβερνώντες να συνεχίζουν να κυβερνούν έχοντες επιδείξει τόσην ασυνέπεια μεταξύ λόγων και έργων; Δεν τίθεται εις αμφισβήτησιν αυτή ταύτη η ουσία της δημοκρατίας όταν οι πολιτικές δεσμεύσεις των κομμάτων έναντι του Εκλογικού Σώματος καταλήγουν γράμματα κενά περιεχομένου -εν τέλει, δε, εργαλεία πολιτικής (εκλογικής ειδικότερα) εξαπατήσεως;
 
Διότι, άραγε, ποιός ελεύθερος επαγγελματίας θα εψήφιζε κόμμα διεκδικούν την εξουσία εάν εγνώριζε εκ των προτέρων ότι, έτσι, θα υπεχρεούτο σε προκαταβολή φόρου εισοδήματος αυξανομένη από 50% εις 75% για το οικον. έτος 2016 και εις 100% για το οικον. έτος 2017;! 
 
Διότι, άραγε, ποιός επιχειρηματίας, δραστηριοποιούμενος στο πλαίσιο εμπορικής εταιρείας, θα έπραττε το ίδιο εάν εγνώριζε εκ των προτέρων ότι, έτσι, η εταιρεία του θα εφορολογείτο με συντελεστή φόρου επί των κερδών της αυξανόμενο από 26% εις 29% για το οικον. έτος 2016. Πόσο μάλλον, εάν οι εν λόγω ψηφοφόροι εγνώριζαν εκ των προτέρων ότι οι εταιρείες των θα υπεχρεούντο σε προκαταβολή του ούτω ως άνω ηυξημένου φόρου εισοδήματος αυξανομένη από 50% εις 75%, για τις προσωπικές εταιρείες, και από 80% εις 100% για τις κεφαλαιουχικές εταιρείες -για τις τελευταίες μάλιστα αναδρομικώς από της χρήσεως 2014;;;!!!
 
Διότι, άραγε, ποιός μισθωτός ή συνταξιούχος, έστω από τους θεωρούμενους ως υψηλό-μισθούς/συνταξιούχους -εκείνους με ετήσιο εισόδημα άνω των 30.000 ευρώ- θα εψήφιζε κόμμα διεκδικούν την εξουσία εάν εγνώριζε εκ των προτέρων ότι, έτσι, ο ίδιος θα υπεχρεούτο σε καταβολή το 2016 (με την εκκαθάριση της φορολογικής του δηλώσεως) υψηλοτέρου φόρου εισοδήματος συνεπεία αναδρομικής αυξήσεως της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης από 1ης.1.2015 μέχρι και 31ης.7.2015, οπότε ενεργοποιήθη η αύξησι της εν λόγω εισφοράς;;;!!! 
 
Διότι, άραγε, ποίος αγρότης (από τους 500.000 επιβαρυνομένους) θα εψήφιζε κόμμα διεκδικούν την εξουσία εάν εγνώριζε εκ των προτέρων ότι, έτσι, ο ίδιος θα εφορολογείτο με συντελεστή φόρου αυξανόμενο από 26% εις 29% για το οικον. έτος 2016;;;  Και όταν, έτι χείρον, μετά τον διπλασιασμό της προκαταβολής φόρου εισοδήματος (από 27,5% σε 55%) και μάλιστα αναδρομικά από τα εισοδήματα του 2014, οι αγρότες θα κληθούν να καταβάλουν το 2016 (με την εκκαθάριση της φορολογικής τους δηλώσεως) ακόμη υψηλότερη προκαταβολή (από 55% σε 75%);;;!!!
 
Βεβαίως, το πρόβλημα της Χώρας δεν είναι η (κολοσσιαίων διαστάσεων) ασυνέπεια της παρούσης Κυβερνήσεως, αλλά όλων των μεταπολιτευτικών Κυβερνήσεων και κυβερνητικών κομμάτων! Τούτο αποτελεί μια καθιερωμένη, αμετακίνητη θα έλεγα καλύτερα, πρακτική που ευτελίζει τους πάντες: Θεσμούς, πρόσωπα, διαδικασίες, όργανα -μηδέ εξαιρουμένου αυτού τούτου του εκλογικού σώματος που άγεται και φέρεται απο λαοπλάνους κομματοκράτες που επιζητούν την στήριξί του, συχνά αντί ανήθικου ανταλλάγματος (π.χ. εκ πλαγίου διορισμού, παροχής ευεργετήματος, εξαιρέσεως από κυρώσεις συνεπεία παρανόμου συμπεριφοράς κλπ.). Είναι αδύνατον ν' αντιμετωπισθούν τα τέρατα που μας αναμένουν, ως Κράτος και Έθνος, στο άμεσο και το απώτερο μέλλον με τέτοιου είδους πολιτικά ήθη!!!
 
Ας αναλογισθούμε άπαντες επί τέλους: Έστω ότι η εποχή των Μνημονίων πρόκειται να παρέλθει επισήμως εντός του τρέχοντος έτους. Μήπως πιστεύει οιοσδήποτε ότι θα παύσει η επιτήρησις των δανειστών μας επί των εθνικών μας λογαριασμών; Μήπως πιστεύει τις, αφελώς, ότι οι Γερμανοί και λοιποί δανειστές μας δεν θα πράξουν ό,τι δει προκειμένου να αναλάβουν μέχρι τελευταίου λεπτού τα χορηγηθέντα δάνεια και μάλιστα με τόκο; Και πώς, άραγε, θα βαδίσει αυτή η Χώρα με τέτοια βάρη επι των ώμων της; Πώς θα λειτουργήσουν οι θεσμοί της, ποιός θα διαχειρισθή τους πόρους της, πόσο θ' αντέξει η παραγωγική της βάση, δηλαδή οι Έλληνες επιχειρηματίες, επαγγελματίες και εργαζόμενοι;;;!!! ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΖΩΝΗΝ ΚΑΙ ΜΟΝΗΣ ΑΥΤΗΣ;;; Ως εάν η ευρωζώνη αποτελούσε "τόπον φωτεινόν, τόπον χλοερόν και τόπον αναψύξεως, ένθα απέδρα οδύνη, λύπη και στεναγμός"; Ἠ ΜΗΠΩΣ ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΠΟΘΗΤΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ;;; Αυτό δεν έπραττε η Ελλάς επί δεκαετίας; Δεν άντλησε πακτωλούς κεφαλαίων από τις διεθνείς χρηματαγορές; Και μάλιστα -κατά την περίοδον 2002 - 2009- ως μέλος της ΟΝΕ, με νόμισμα εθνικής κυκλοφορίας το ευρώ;;; Η ΕΛΛΑΣ ΕΠΤΩΧΕΥΣΕ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑ, ΟΧΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΡΑΧΜΗΝ!!!
 
Απόλυτος η ανάγκη της Χώρας αυτής, της Χώρας μας (!), για Ηγεσία, αλλά και για Λαό που θα αρθούν αμφότεροι στο ύψος των περιστάσεων. Όπερ σημαίνει: Θα δυνηθούν να αναδιαρθρώσουν δομές, θα αναμορφώσουν λειτουργίες και θα ανασυγκροτήσουν την Παραγωγή της. Άλλως, σκότος βαθύ και έρεβος, πενία, ξενιτιά και μαρασμός. Μακάρι να διαψευσθούμε ως προς την απαισιοδοξία που μας κατακλύζει.
Αμήν!
 
ΑΚΗΣ ΡΑΛΛΗΣ [akis.rallis@gmail.com]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Your rating: None Average: 5 (8 votes)