Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2019


Βασανιστήρια και ανθρώπινα δικαιώματα

 

Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του, ο άνθρωπος έχει αποδείξει πως χρησιμοποιούσε τη φαντασία και την εφευρετικότητά του, με σκοπό να βρίσκει τρόπο να βασανίζει τον συνάνθρωπό του. Τους αιώνες που μας πέρασαν, και κυρίως κατά τη διάρκεια του Σκοτεινού Μεσαίωνα, έκαναν την εμφάνισή τους μερικά από τα πιο βάναυσα εργαλεία βασανιστηρίων με σκοπό να προκαλούν αφόρητους πόνους και αργό και βασανιστικό θάνατο.

 

Στις μέρες μας ισχύει η πλήρης και απόλυτη απαγόρευση των βασανιστηρίων όπως αυτή προκύπτει από το Άρθρο 4 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΧΘΔΕΕ), το οποίο αναφέρει πως «κανείς δεν μπορεί να υποβληθεί σε βασανιστήρια ούτε σε απάνθρωπες ή εξευτελιστικές ποινές ή μεταχείριση».

 

Συμπληρωματικά, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα αναφέρει πως «κανείς δεν υποβάλλεται σε βασανιστήρια ούτε σε ποινές ή μεταχειρίσεις σκληρές, απάνθρωπες ή εξευτελιστικές. Ειδικότερα, απαγορεύεται η υποβολή προσώπου, χωρίς την ελεύθερη συγκατάθεσή του σε ιατρικό ή επιστημονικό πείραμα».

 

Παρόλα αυτά γινόμαστε σχεδόν καθημερινά μάρτυρες βίας και βασανιστηρίων ακόμα και στη χώρα μας. Μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας μετά τη δύση του ηλίου είναι αρκετή για να γίνετε και εσείς μάρτυρες ξυλοδαρμού και βάναυσων συμπεριφορών κυρίως κατά αλλοδαπών, κατά τη διάρκεια τυπικών ελέγχων ταυτοποίησης στοιχείων από την αστυνομία.

Το ισχύον Σύνταγμα, στο Άρθρο 7 § 2, αναφέρει πως «τα βασανιστήρια, οποιαδήποτε σωματική κάκωση, βλάβη υγείας ή άσκηση ψυχολογικής βίας, καθώς και κάθε άλλη προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας απαγορεύονται και τιμωρούνται, όπως νόμος ορίζει».

 

Ο Ποινικός Κώδικας (ΠΚ) κάνει ακόμα πιο σαφές το αυτονόητο και αναπόσπαστο, όχι μόνο θεωρητικά, δικαίωμα όλων μας για την ασφάλεια της σωματικής μας ακεραιότητας.

Άρθρο 137Α ΠΚ: Βασανιστήρια και άλλες προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

1.  Υπάλληλος ή στρατιωτικός, στα καθήκοντα του οποίου ανάγεται η δίωξη ή η ανάκριση ή η εξέταση αξιόποινων πράξεων ή πειθαρχικών παραπτωμάτων ή η εκτέλεση ποινών ή η φύλαξη ή η επιμέλεια κρατουμένων, τιμωρείται με κάθειρξη, εάν υποβάλλει σε βασανιστήρια κατά την εκτέλεση αυτών των καθηκόντων πρόσωπο που βρίσκεται στην εξουσία του με σκοπό:

(α) να αποσπάσει από αυτό ή από τρίτο πρόσωπο ομολογία, κατάθεση, πληροφορία ή δήλωση ιδίως αποκήρυξης ή αποδοχής ή άλλης ιδεολογίας

(β) να τιμωρήσει

(γ) να εκφοβίσει αυτό ή τρίτα πρόσωπα Με την ίδια ποινή τιμωρείται υπάλληλος ή στρατιωτικός, που με εντολή των προϊσταμένων του ή αυτοβούλως σφετερίζεται τέτοια καθήκοντα και τελεί τις πράξεις του προηγούμενου εδαφίου.

 

2.  Βασανιστήρια συνιστούν, σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο, κάθε μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, καθώς και κάθε παράνομη χρησιμοποίηση χημικών, ναρκωτικών ή άλλων φυσικών ή τεχνικών μέσων με σκοπό να κάμψουν τη βούληση του θύματος.

3.  Σωματική κάκωση, βλάβη της υγείας, άσκηση παράνομης σωματικής ή ψυχολογικής βίας και κάθε άλλη σοβαρή προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, που τελείται από τα πρόσωπα, υπό τις περιστάσεις και για τους σκοπούς που προβλέπει η παρ. 1, εφόσον δεν υπάγεται στην έννοια της παρ. 2, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον 3 ετών, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη. Ως προσβολές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας θεωρούνται ιδίως:

(α) η χρησιμοποίηση ανιχνευτή αλήθειας

(β) η παρατεταμένη απομόνωση

(γ) η σοβαρή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας.

 

Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε μερικά από τα πιο αποτρόπαια βασανιστήρια που έχουν χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς, είτε σε δίκες με σκοπό τη μαρτυρία, είτε για τιμωρία. Πιστεύουμε πως οι παρακάτω εικόνες αποτελούν μακρινές μνήμες ενός σκοτεινού παρελθόντος.

 

Το δίκρανο του αιρετικού 

1.jpg

 

 

Η μια άκρη αυτής της συσκευής στερεωνόταν κάτω από το πιγούνι του θύματος και η άλλη στο στέρνο του. Ένα λουρί έδενε την συσκευή στον λαιμό του άτυχου αιρετικού. Ακινητοποιημένος και σε απίστευτο πόνο το θύμα έπρεπε να πει την Λατινική λέξη “abiuro” (αποκηρύσσω), για να μην καταλήξουν στην κρεμάλα ή στην πυρά.
 
 
Μολυβένιος ψεκαστήρας 
3.jpg
 
Αυτή η συσκευή που θυμίζει τον ψεκαστήρα του Αγιασμού των Καθολικών, γεμιζόταν με λιωμένο μολύβι ή πίσσα ή καυτό λάδι ή καυτό νερό και χρησιμοποιούταν για να βασανίσει τα θύματα στάζοντας το περιεχόμενό του πάνω σε διάφορα σημεία του σώματός τους. Αν και μερικοί φαν του σαδισμού (!) μπορεί να ενθουσιαστούν με τις εφαρμογές της, οι περισσότεροι κοινοί θνητοί που βρέθηκαν στην θέση των δεκτών, είχαν αντίθετη άποψη.
 
 
Δακτυλοσφίκτης
 
myj.jpg
 
Υπάρχουν πάρα πολλές παραλλαγές αυτής της συσκευής. Μερικές φτιάχτηκαν για να συνθλίβουν αργά δάκτυλα, ενώ άλλες για να κάνουν το ίδιο σε γόνατα και αγκώνες. Αποτελεί μια απλή μέγγενη αλλά πολύ πιο επώδυνη.
 

Αποκολλητής Γλώσσας

 

li.jpg

 

 

Αμέτρητοι αιρετικοί και βλάσφημοι έχασαν την γλώσσα τους με βίαιο τρόπο με αυτή την απλή συσκευή.
 
 

Η Κρεμάστρα

 

ki8.jpg

 

 

Η κρεμάστρα είναι μια συσκευή με μοναδικό σκοπό την εξάρθρωση κάθε ενός συνδέσμου στο σώμα του θύματος. Δεμένο κατά μήκος της συσκευής από τους καρπούς και τους αστραγάλους, το σώμα του θύματος τεντώνεται προς αντίθετες κατευθύνσεις με την στροφή απλών κυλίνδρων στις άκρες της συσκευής.

 

 


Αποκολλητές Στήθους

 

lo.jpg

 

 

Κατανοητός ο σκοπός της συσκευής και μόνο από το όνομα. Φτιαγμένο αποκλειστικά για γυναίκες, χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον σε αιρετικές, μοιχαλίδες, βλάσφημες.
 
 
 

Σιδηρά Κόρη

 

rw.jpg

 

 

Πρόκειται για ένα σιδερένιο κουβούκλιο που βρέθηκε στην Νυρεμβέργη. Το εσωτερικό της συσκευής καλύπτεται από προσεκτικά τοποθετημένα αιχμηρά αντικείμενα με σκοπό να βασανίσουν τον άτυχο που θα καταλήξει στο εσωτερικό του. Τα καρφιά καταλήγουν στα μάτια, στο στήθος και την πλάτη του θύματος αλλά αποφεύγουν να τραυματίσουν κάποιο ζωτικής σημασίας όργανο αφήνοντας το θύμα να αιμορραγεί και να υποφέρει για μεγάλο χρονικό διάστημα.
 
 
 
Κροκοδείλια ψαλίδα
Μερικές απ’ τα πιο συνταρακτικές δολοφονίες θα είχαν αποφευχθεί αν γινόταν ακόμα χρήση αυτής της συσκευής. Χρησιμοποιήθηκε κυρίως σε δολοφόνους βασιλέων στην Μεσαιωνική Ευρώπη. Η συσκευή είναι βασικά μια σιδερένια λαβίδα με ημικυλινδρικές λεπίδες οι οποίες σχηματίζουν ένα λεπτό σωλήνα όταν κλείνουν. Στο εσωτερικό τους βρίσκονται καρφιά ή άλλα αιχμηρά αντικείμενα τα οποία αρχικά πυρώνονται προτού πιαστούν στα γενετικά όργανα του θύματος. Όταν τα τελευταία ψηθούν αρκετά, τότε αποκολλώνται από το σώμα του.
 
 
Η Καρέκλα του Ιούδα
 
ds.jpg
 
Η ισπανική Ιερά Εξέταση χρησιμοποίησε (ανάμεσα σε άλλα βασανιστήρια) και την καρέκλα του Ιούδα ή αλλιώς το Λίκνο του Ιούδα. Τα θύματα δεμένα με σχοινιά τοποθετούνταν έτσι ώστε κάθονταν στην αιχμηρή μύτη της καρέκλας που ήταν σε σχήμα πυραμίδας. Απλό και αποτελεσματικό.
 
 
 

Το αχλάδι

 

jyt.jpg

 

 

Αν υπήρχε κάτι χειρότερο από τον αποκολλητή στήθους -αν και απίθανο-, είναι αναμφίβολα το αχλάδι της οδύνης. Η συσκευή που ομοίαζε σε αχλάδι, με το σώμα του αχλαδιού να αποτελείται από 4 μεταλλικά «φύλλα», εισχωρούσε στο αιδοίο, τον πρωκτό ή το στόμα της γυναίκας, ανάλογα με το αδίκημα που είχε διαπράξει: στο στόμα για τις αιρετικές, στις άλλες κοιλότητες για τις ομοφυλόφιλες, μοιχαλίδες ή απλώς μάγισσες. Όταν το αχλάδι εισχωρούσε αρκετά, τα μεταλλικά του φύλλα άνοιγαν προκαλώντας εκτεταμένη εσωτερική ζημιά. Η συσκευή σπάνια αποδεικνυόταν θανατηφόρα, ενώ επίσης σπανίως χρησιμοποιούταν μόνη της: ακολουθούσαν μια σειρά από εξίσου φρικιαστικά βασανιστήρια ειδικά για γυναίκες.
 
 
Ο Τροχός
 
hyt.jpg
 
Γνωστή με πολλά ονόματα, όπως τροχός σύνθλιψης ή τροχός της Αικατερίνης, η συσκευή συγκαταλέγεται σε μια από της πιο επίπονες του είδους. Περισσότερο συσκευή επίπονης θανάτωσης παρά μέσω βασανισμού, το θύμα δενόταν στο πλάι του τροχού και ένας δήμιος χρησιμοποιώντας ένα σφυρί ή μια σιδερένια βέργα έσπαγε όλα τα κόκαλα του θύματος. Το τελευταίο έκανε ώρες ή και μέρες πριν αποδημήσει εις Κύριον, ενώ λίγοι τυχεροί, τύγχαναν ελέους δεχόμενοι θανάσιμα κτυπήματα στο στομάχι ή το στήθος.

 

 

Μπρούτζινος Ταύρος

 

juyr.jpg

 

 

Μια συσκευή για την οποία μπορούμε να είμαστε "περήφανοι" ως λαός μια και κατέχουμε την πατέντα της. Αποδιδόμενη στον Αθηναίο Πέριλλο που την παρουσίασε σαν μέσο τιμωρίας εγκληματιών, η συγκεκριμένη συσκευή είναι ένας μπρούτζινος ταύρος κενός στο εσωτερικό του, με μια πόρτα στα πλάγια. Το θύμα έμπαινε μέσα στον Ταύρο, κάτω από τον οποίο έμπαινε φωτιά μέχρι να πυρώσει ο χαλκός. Το θύμα ψηνόταν κανονικά στο εσωτερικό του, ενώ ένα πολύπλοκο σύστημα σωλήνων στο κεφάλι του ταύρου μετέτρεπαν της κραυγές του θύματος σε ήχους που θύμιζαν μαινόμενο ταύρο. Η συνοδευόμενη φωτογραφία είναι παραπλανητική ως προς τη χαρά των θυμάτων.
 
 
 
Όπως θα καταλάβατε, η ιστορία μας διαθέτει έναν μακρύ κατάλογο βασανιστηρίων.
Και επειδή πάντα μας άρεσε να βλέπουμε τον συνάνθρωπο να βασανίζεται, στην  πρωτεύουσα της Μάλτας, την Ιστορική Mdina, ή αλλιώς «Σιωπηλή πόλη», υπάρχει το μουσείο των βασανιστηρίων.
 
Το κτίριο που στεγάζει το μουσείο είναι στην πραγματικότητα μια φυλακή, στα μπουντρούμια της οποίας έχασαν τη ζωή τους με άκρως βασανιστικούς τρόπους εκατοντάδες άνθρωποι μέχρι το 1813, όπου και έπαψε να λειτουργεί.
Μια βόλτα στα σκοτεινά και τρομακτικά πέτρινα κελιά είναι αρκετή για να αναβιώσετε στο μυαλό σας βασανιστήρια της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της Αραβοκρατίας αλλά και της περιόδου των Ιπποτών της Μάλτας.

 

 
loi.jpg 56.jpg
o.jpg
 
 
Αποκεφαλισμένα πτώματα, κρεμασμένοι σκελετοί, άνθρωποι που πεθαίνουν από πανούκλα και φυσικά οι εκτελεστές να στέκονται κοιτώντας βλοσυρά θύματα και επισκέπτες. Ένα θέαμα αποκλειστικά για ενήλικες.. 
 
 
ju4.jpg hy.jpg
gtytju.jpg

 

 

Τα συμπεράσματα δικά σας..
 
 
 
Μαρία Κοντογιάννη

 

Your rating: None Average: 5 (11 votes)