Τρίτη 10 Σεπτεμβρίου 2019


Έλεγχος των εχόντων και των ισχυρών

Βασικό γνώρισμα της δημοκρατίας είναι η ισότητα των πολιτών ενώπιον του νόμου. Με άλλα λόγια, όλοι οι πολίτες, χωρίς διάκριση, υπάγονται στους νόμους, οφείλουν να τους σέβονται και τιμωρούνται όταν τους παραβιάζουν.
 
Η δημοκρατικά αυτονόητη αυτή αρχή δεν εφαρμόζεται στη σύγχρονη Ελλάδα, επειδή οι περισσότεροι ισχυροί (οι “δυνατοί” της βυζαντινής περιόδου η οι “προύχοντες” της ξενοκρατίας) δεν τιμωρούνται όταν παραβαίνουν τους νόμους, αλλά, πολλές φορές, επαινούνται γι’ αυτό.
 
Τα παραδείγματα της ατιμωρησίας των ισχυρών είναι άπειρα και αποτελούν τον κανόνα, όπως άπειρα και κανόνα αποτελούν και τα παραδείγματα των αδύνατων και οικονομικά ασθενών, που υφίστανται υπέρμετρες και, πολλές φορές, απάνθρωπες και εξοντωτικές, δυσανάλογες με την παράβαση τιμωρίες.
 
Έχει παγιωθεί η αντίληψη, ότι ο οικονομικά και κοινωνικά (πολιτικά) ισχυρός δεν τιμωρείται και πάντοτε επικρατεί, ενώ ο κοινωνικά και οικονομικά αδύνατος καταδιώκεται.
 
Χρήσιμη θα ήταν μια έρευνα σχετική με τις ποινές που έχουν επιβληθεί τα τελευταία χρόνια καθώς και σχετική με τους καταδικασμένους και, κυρίως, με τους φυλακισμένους, από την οποία θα συναχθούν ωφέλημα συμπεράσματα και θα επιβεβαιωθεί μάλλον παρά θα διαψευστεί η ανωτέρω παρατήρηση, επειδή στη φυλακή εγκλείονται κατά κανόνα εκείνοι που δεν διαθέτουν τα μέσα για να υπερασπιστούν τον εαυτό τους και όχι, πάντοτε, οι πραγματικά ένοχοι. Τέτοια έρευνα θα επιδιώξουμε με όλα τα νόμιμα μέσα.
 
Η κατάσταση αυτή οφείλεται στη δομή τής σύγχρονης κοινωνίας και, ειδικότερα, στο γεγονός ότι φαίνεται σα να μην υπάρχει κοινωνικός προσανατολισμός, κοινωνικές αξίες, ούτε αρχές, διαπιστώνεται υποβάθμιση της εκπαίδευσης (της παιδείας) και της λαϊκής μόρφωσης με επικράτηση των αδίσταχτων, των καιροσκόπων και των διαθετόντων πολιτικές σχέσεις, διασυνδέσεις και προσβάσεις μαζί με γιγαντιαίους οικονομικούς πόρους.
 
Οι εκάστοτε εκπρόσωποι του κρατικού μηχανισμού απονομής δικαιοσύνης σέβονται ιδιαίτερα και τιμούν τους ισχυρούς και περιφρονούν τους αδύνατος και αυτή η διαπίστωση προκύπτει, εκτός των άλλων, από τις διεξαγόμενες δίκες και την εξέλιξή τους.
 
Γενικά η κατάσταση στη σύγχρονη Ελλάδα έχει φτάσει στο απροχώρητο και, γι’ αυτό, πρέπει να αναληφθούν άμεσες ενέργειες από όσους διεκδικούν αρμοδιότητα αλλά και από ολόκληρη την κοινωνία, από τον κάθε ένα πολίτη για να αποκατασταθεί η έναντι του νόμου ισότητα, όπως αυτή προβλέπεται, ως δικαίωμα θεμελιώδες και αρχή βασική από το σύνταγμα καθώς και από τις διεθνείς συμφωνίες, συμβάσεις, συνθήκες και διακηρύξεις.

 

Εμμανουήλ Παπαδάκης

Your rating: None Average: 4.7 (10 votes)