Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2019


Η παιδική πορνογραφία και η νομοθεσία

Η Πολιτεία παράγει συνεχώς νέες μορφές εγκλημάτων ή αυστηροποιεί παλαιά. Μεταξύ αυτών, με τη διάταξη του άρθρου 348 Α του Ποινικού Κώδικα διώκεται ως έγκλημα η πορνογραφία, όταν, μάλιστα, αυτή στρέφεται κατά ανηλίκων, επιχειρώντας να προστατεύσει τους ανηλίκους, οι οποίοι διατρέχουν άμεσο κίνδυνο από τις επιθέσεις εκείνων, που, διαθέτοντας αδίσταχτο χαρακτήρα, εκμεταλλεύονται την αδυναμία της ανηλικότητας προκειμένου να κερδοσκοπήσουν, χωρίς να ενδιαφέρονται για τις συνέπειες, τις οποίες συνεπάγεται η συγκεκριμένη εγκληματική διαγωγή τους.
 
Η νεοπαγής αυτή διάταξη του άρθρου 348 Α του ΠΚ, λόγω του πρόσφατου της θέσπισής της, δεν διαθέτει πλούσια νομολογιακή πλαισίωση και, συνεπώς, δεν είναι δυνατό να κριθεί, εάν υπήρξε διάταξη επιτυχής και νομοθέτηση εύστοχη κατά την εφαρμογή της στην πράξη.
 
Όμως, από τη σχετικά πενιχρή μέχρι τώρα νομολογιακή παραγωγή, είναι δυνατό να διατυπωθούν ορισμένες σκέψεις και κρίσεις (καλόπιστη κριτική), χρήσιμες για την συναγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τη σημασία της διάταξης στον αγώνα για την προστασία της κοινωνίας από την αντίστοιχη εγκληματικότητα και, συγκεκριμένα, για την προστασία των ανηλίκων από τις συνεχείς επιθέσεις αδίστακτων δραστών.
 
Προκειμένου να καταδειχθεί η κοινωνική αντίδραση στη συγκεκριμένη αυτή μορφή εγκληματικότητας, που έχει σχέση με την παιδική ηλικία, την παιδική αγνότητα, την παιδική αδυναμία αντίστασης και την ανηλικότητα εν γένει, που χρειάζεται να προστατευθεί, ο νομοθέτης έχει προβεί σε αναγωγή της μορφής αυτής της εγκληματικότητας σε κακούργημα, εφ’ όσον συντρέχουν, στη δεδομένη περίπτωση, συγκεκριμένες προϋποθέσεις.
 
Με άλλα λόγια, το υπό εξέταση έγκλημα έχει διαμορφωθεί και τυποποιηθεί στον νόμο με σεβασμό προς τη διάταξη του άρθρου 7 του Συντάγματος κατά τρόπο, ώστε να προσλαμβάνει την απαιτούμενη ακριβή περιγραφή, την οποία, κατά τα γνωστά και τα ισχύοντα, δεν διαθέτουν όλες οι συμπεριφορές, που έχουν αναχθεί σε εγκλήματα.
Όμως, στις περιπτώσεις αυτές της αναγωγής συγκεκριμένων πράξεων σε εγκλήματα και, μάλιστα, σε κακουργήματα, πρέπει η διωκτική αρχή να δραστηριοποιείται με ιδιαίτερη προσοχή, με σοβαρότητα αλλά και με σύνεση, ώστε να αποφεύγονται οι εν θερμώ (κατά)διώξεις κατά προσώπων, τα οποία κρίνονται ως ύποπτα τέλεσης των υπαγόμενων στη συγκεκριμένη διάταξη πράξεων, εξ αιτίας της μεγάλης σημασίας των συνεπειών κατά του δράστη τέλεσης των πράξεων, που υπάγονται στο πραγματικό της διάταξης αυτής.
 
Πρέπει να επισημανθεί, ότι, αφ’ ενός μεν, η συγκεκριμένη διάταξη αποτελεί ένα μέσο ή εργαλείο για την καταπολέμηση της αντίστοιχης εγκληματικής διαγωγής με την καταδίωξη των δραστών των πράξεων, που τυποποιούνται στο άρθρο αυτό, ως κακουργήματα, αφ’ ετέρου δε, αποτελεί και ένα ισχυρό όπλο, με το οποίο εξοπλίζεται ο κρατικός διωκτικός μηχανισμός, που πρέπει να ενεργοποιείται και να χρησιμοποιείται με γνώση, με σύνεση και με άκρα προσοχή, ώστε να επιτυγχάνει εκάστοτε τους στόχους του, χωρίς να σημειώνονται παράπλευρες απώλειες, δηλαδή χωρίς να ενοχοποιούνται ανυποψίαστοι, απολύτως νομοταγείς και, ουσιαστικώς, ανυπεράσπιστοι πολίτες, με τον χαρακτηρισμό, πολλές φορές, της ποινικώς αδιάφορης διαγωγής τους, ως διαγωγής κακουργηματικής με ό,τι αυτό συνεπάγεται εις βάρος τους.
 
Αφορμή για τις ανωτέρω επιγραμματικές σκέψεις δόθηκε από συγκεκριμένη υπόθεση, η ευσύνοπτη παράθεση της οποίας θα είναι χρήσιμη, προκειμένου ν’ αποφεύγονται καταχρήσεις της εν θέματι ποινικής διάταξης, ν’ αποφεύγονται, με άλλα λόγια, οι επιθέσεις εκ μέρους της διωκτικής αρχής και, ειδικότερα, της αστυνομικής, κατά πάντων και πασών και η δι’ αυτών ενοχοποίηση αθώων, η εγκληματικοποίηση πράξεων ποινικώς αδιάφορων και, εν τέλει, η κατασκευή, κυριολεκτικώς, ενόχων, η υπεραπασχόληση των κρατικών λειτουργών και η απόσπαση τούτων και της προσοχής τους από τις όντως εγκληματικές συμπεριφορές, οι οποίες, έτσι, παραμένουν ατιμώρητες, όπως ατιμώρητοι και αχαλίνωτοι παραμένουν και οι πραγματικοί  δράστες.
 
Προσεχώς, θα ανοιχθεί διάλογος σχετικά με το έγκλημα της παιδικής πορνογραφίας και την αντιμετώπισή του από τα δικαστήρια κυρίως στην Ελλάδα με κρίση για το αν πέτυχε ή απέτυχε η αντιμετώπιση από την κοινωνία και η εξάλειψη του φαινόμενου της παιδικής πορνογραφίας.
 
 

Ε. Παπαδάκης

Your rating: None Average: 4.8 (46 votes)