Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2020


Δικαστική ακύρωση πράξης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΙΝΗΣ

Με την υπ’ αριθ. Α 1286/2011 απόφασή του, το Μονομελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Πειραιώς ακύρωσε πράξη ταμειακής βεβαίωσης του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας, η οποία στηρίχθηκε σε χρηματική ποινή, που είχε επιβληθεί εις βάρος του αιτούντος με την υπ’ αριθ. 3326/2008 απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και παράνομη οπλοκατοχή (μαζί με ποινή κάθειρξης δέκα -10- ετών).
 
Το διοικητικό πρωτοδικείο ακύρωσε την πράξη αυτή με την παραδοχή, ότι δεν είχε συγκροτηθεί νόμιμος τίτλος για τη βεβαίωση της οφειλής, επειδή η ανωτέρω εφετειακή απόφαση αναιρέθηκε με την υπ’ αριθ. 3326/2008 απόφαση του Αρείου Πάγου, με αποτέλεσμα η ταμειακή βεβαίωση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας να έχει απολέσει το νόμιμο έρεισμά της [σελ. 1η του 3ου φύλλου της απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιώς].
 
Συναφώς, δέχθηκε το διοικητικό πρωτοδικείο, ότι “η είσπραξη των δημοσίων εσόδων ενεργείται πάντοτε με εκτελεστό νόμιμο τίτλο, όπως αυτός προσδιορίζεται στο άρθρο 2 του ΚΕΔΕ (Κώδικα Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων, ν.δ. 356/1974), ο οποίος συγκροτείται με τη lato sensu (εν ευρεία εννοία) βεβαίωση του δημοσίου εσόδου, κατά τη διαδικασία που προβλέπει ο κατά περίπτωση σχετικός νόμος δεν επιτρέπεται δε διοικητική εκτέλεση χωρίς νόμιμο τίτλο. Αντίστοιχος του νομίμου τίτλου του ΚΕΔΕ είναι στο δίκαιο της κοινής αναγκαστικής εκτέλεσης ο εκτελεστός τίτλος, οι κατηγορίες του οποίου καθορίζονται στο άρθρο 904 του ΚΠολΔ (Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας). Οι εκτελεστοί τίτλοι του ΚΠολΔ, όταν συγχρόνως συγκροτούν νομίμους τίτλους κατά τον ΚΕΔΕ, πρέπει να βεβαιωθούν στο δημόσιο ταμείο για να καταστεί δυνατή η είσπραξη των απαιτήσεων, που περικλείονται σε αυτούς” [σελ. 2η του 2ου φύλλου της απόφασης αυτής].
Your rating: None Average: 4 (8 votes)